събота, 8 декември 2012 г.

Отговор до адв. Стефанов по повод коментари за отвореното писмо срещу Бакалов

Източник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=506557086042634&id=100000650416088&__user=1629291829#!/advsstefanov?__user=1238237214

Колега Стефанов,

На вашите коментари от горния линк ще отговорим следното: тезите ви в опита ви да поставите авторите и съдържанието на Отвореното писмо срещу г-н Бакалов в неблагоприятна светлина не издържат проверката на логиката и здравия разум. Номерирал съм отговорите си по-долу, съгласно вашите четири точки.

1. „Лъжесвидетелите” за които намеквате в постинга си са явно, според вас – авторите на Отвореното писмо?

Всъщност опит в лъжливото свидетелство има самият Георги Бакалов. В „отговора” на Отвореното писмо г-н Бакалов не казва нищо по същество, а само доказва, че грубият език и общите неконкретни обвинения са типични за стила му. Сам по себе си този факт говори, че твърденията на авторите на отвореното писмо имат основание. (Бакалов е показал и в други случи незачитането на етиката и закона, но те не са предмет тук).

2. Обвиненията повдигнати в Отвореното писмо са подкрепени с доказателства. Доказателствата се представят с доказателствени средства, тоест – носителите на доказваните факти. В Отвореното писмо има свидетелски показания, макар и обобщени, писмени документи (в електронен вид) и звукозаписи.

Вие пишете във Фейсбук постинга си: „Законът забранява да бъдеш и прокурор, и свидетел, а да не говорим - за съдия.” Законът какво забранява (да бъдеш и прокурор, свидетел и съдия) няма никакво отношение към този казус. 

Подписалите писмото не претендират да са държавни органи, не е ли очевидно това?

Те представят свидетелства, документи и звукозаписи, с които очертават моралната и библейски оценена недостатъчност на личността на г-н Бакалов, който претендира да е морален стожер на евангелската църква и апостол на Христос. Става дума за съда на общественото мнение на една публична личност. Ако фактите изнесени от авторите на Отвореното писмо са потвърдени с подписите под него то това е достатъчно, за да им се даде достоверност. 

Друг важен момент е, че обвиненията са етични, морални и библейски – не наказателно-административни. Презумпцията за невиновност е институт на наказателния процес, за да бъде защитен обвиняемия от несправедливи обвинения на държавата. Но държавата не участва в нашия случай с Отвореното писмо.

Тук става дума за нещо съвсем друго – публичен дебат относно етичната и библейска стойност на някой, който твърди, че е лидер на църквата. Ако вашата теза беше права, и авторите на писмото трябвашe първо да питат съда какво да мислят и кажат, то никой никога няма да може да каже нищо критично за когото и да било, без първо съдът да разреши критично изказване. Подобна роля на съда, като предварително действащ цензор на всеки опит за публичен дебат нито е присъща на съда, нито на демократичното общество нито в случаи, когато се повдигат обвинения срещу служител на Евангелието. Свободата на съвестта, мисълта и словото са основни категории на свободното общество, но и на свободната църква.

Говорейки за светския закон, Бакалов сам знае, че за тези, които са публични личности правото на неприкосновеност се прилага по-стеснено за сметка на свободата на словото на тези, които критикуват публичната личност и то не с измислици и инсинуации, а с доказателства. Именно защото публичният интерес го налага в множество случаи.

Говорейки за библейския модел, съдът на вярващите е по-важен от светските съдилища, особено по морални и духовни въпроси - 1 Тим. 5:19, Откр. 2:2, 1 Кор. 5:11-13.

Освен това, над 90 подписа означават едно движение на несъгласие с методите и дейностите на Бакалов. Тук не става дума дали някой се разсърдил, че „апостола” не му стиснал ръката след служба. Нещата са много по-сериозни.

Несъстоятелно е да твърдите, че авторите на писмото нямали право на преценка на моралните и библейски определени качества на делата и характера на г-н Бакалов и трябвало да чакат съдът да се произнесе. В писмото въобще не се говори или намеква за съдебни дела. 

От точките в апела в края на същото следва да ви е станало ясно, че авторите апелират към преценката и съвестта на тялото Христово, тоест на евангелските християни като цяло и тези вън от религиозната общност Прелом и деноминацията на г-н Бакалов – АРЦ. Напротив, публичният интерес изисква тези хора да заявят истината, или в най-лошия случай – своята интерпретация на фактите и морална оценка -- за това, на което те са станали свидетели в дейността на Бакалов, когато тази дейност не отговаря на картината, която личността представя пред обществото.

Колкото за документите по собствеността на сградата на ул. "Веслец", г-н Бакалов лесно може да докаже несъстоятелността на такова обвинение като предложи нотариалния акт на същата. Факт е, че фондацията е частна и това определя кой се разпорежда със собствеността. Но нека защитата на частният си интерес да не бъде представяна от „апостола” като жертва за паството. Да стане ясно, че частният интерес, вкл. финансов, за Бакалов е по-важен от участието на общността в управлението и разпореждането на сградата. Това е идеята.

3. (Не схванах мисълта ви по повод Сталин и Хитлер и как се вписва в ситуацията).

4. Не считам, че имате каквото и да било основание да твърдите, че Отвореното писмо е „популизъм”. Просто до този момент не е имало такава сериозна и публично оповестена критика срещу Бакалов от хора, които са били част от неговата религиозна общност и това шокира всички. Наясно сме, че той общността му са били обект на външни атаки от страна на богословстващи държавни органи.

Но грешите ако си мислите, че Отвореното писмо изчерпва характеристиките в дейността на „апостола”. То е само една от щрихите в цялостната картина. Ако в редица случаи „антисектантските” медийни и държавни инициативи са представяли един наистина популистки и политизиран подход в атаката се срещу „сектите” и в частност - Бакалов, то това писмо е акт на хора, които очевидно не са външни зложелатели, а са били верни на лидера, някои -- в продължение на години. И тезата ви, че техните обвинения звучат лековато, тоест – популистки, е несъстоятелна.

Накрая, като най-маловажно, но все пак за отбелязване, колега, молбата ми е да проверите математиката във вашето представяне. 25000 дела за 30 години са по 833 дела на година, средно. Ако за едно дело влагате минималните 20 часа от завеждане до решаване във всички инстанции (по-сериозните дела на мен ми отнемат 80-130 часа работа), то на година вие работите по 16 666 часа. В годината обаче има само 8765 часа.

С тези бележки искам да представя едно доста по-различно възприятие от вашето за стойността на Отвореното писмо и изложеното в него.

С уважение,
Адв. Виктор Костов

6 коментара:

 1. Адвокат Костов,

  като човек подписал Отвореното писмо бих искал да Ви благодаря за позицията, която заемате по отношение на новосъздадения казус - "Казуса Бакалов и вредата му за българския евангелизъм".

  В своята "защита" "Прожекцията се отменя" на Бакалов той пише:

  "Един от тях знаем със сигурност, че е психически нестабилен и ми отправяше заплахи за смърт по-рано тази година. Но сега е сред “принципните” и “загрижени за Тялото Христово” нови морални компаси на българското християнство."

  В една своя статия - "ИМА ЛИ УСЛОВНИ ПРОРОЧЕСТВА В БИБЛИЯТА?" (http://www.facebook.com/notes/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/10150551481248316)аз задавам въпроса "Лъжепророци ли са апостол Георги Бакалов и пророк Сунай Маджуров?"

  Статията ми се занимава с пророчеството на Бакалов за 1000000 повярвали до 2010 г., както и жалките опити на Маджуров да оправдае факта, че това пророчество не се сбъдна.

  Към края на статията си аз цитирам (Втор. 18:20 – 22), където се казва:

  „Пророк, който дръзне да каже от Мое Име дума, която Аз не съм му заповядал да говори, или който говори от името на други богове, тоя пророк да умре. И ако речеш в сърцето си: Как ще познаем коя дума Господ не е казал? Когато някой пророк говори от Господното име, и думата му не се сбъдне нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил; пророкът я е говорил надменно; да се не боиш от него”

  Веднага след този цитат аз написах:

  "Според тези думи някой днес трябва да умре!"

  Именно тези мои думи Бакалов смята, че са заплаха за смърт, което е абсурдно и нелепо.

  Това е само пример как Бакалов изопачава свидетелствата срещу него в полза на собственото си его, власт и сгромолясващ се авторитет.

  Ето защо съм благодарен, че Вие в качеството си на адвокат (а и доколкото знам бивш такъв на самия Бакалов) заемате позиция по отношение на Отвореното писмо.

  Рангел Младенов

  ОтговорИзтриване
 2. За сведение на адв. Стефанов:
  Съгласно чл. 118 ал. 1 НПК пострадалият, частният обвинител, гражданският ищец и гражданският ответник МОГАТ да бъдат свидетели.
  В случаят лицата, които обвиняват Бакалов са лица, пострадали от неговата дейност като религиозен деец, което значава че имат право и да обвиняват и да бъдат свидетели в един хипотетичен съдебен процес

  адв. Румяна Нехризова

  ОтговорИзтриване
 3. Г-н Младенов, ако наистина вашата статия е цитираната от него "заплаха за живота" са свързани в неговия ум - нещата са смехотворни и трагични едновременно. Това, което пишете, е поредното свидетелство, че морал, етика, достоверност за г-н Бакалов явно са размити понятия.

  Много точно адресирате в постинга си във Фейсбук лъжливото пророчество на Бакалов за 1 милион спасени до 2010 г. Ако някой може така лековато и нахално да говори от Божието име, и после като предсказанието не се изпълни, да си измисли извинения за условност и да обвини църквата за своя пророчески порвал, то защо да не третира и вярващите като дойни овце за страстта си към бързо забогатяване? Подобно нахалство по отношение на Божието слово, пророческото говерене и служение, на практика предопределя неверност и в по-малките неща - лоялност към приятели и последователи и техните пари. Така че, нещата са свързани.

  Можеш да лъжеш всички хора за известно време, както и няколко души непрекъснато. Но не можеш да лъжеш всички, през цялото време.

  адв. В. Костов

  ОтговорИзтриване
 4. Мисля, че адв. Стефанов е бил твърде зает със своите 25000 дела, за да формира адекватна мисъл в своето Открито писмо. Ако бе вникнал по-внимателно в мотивите на авторите на Отвореното писмо срещу Бакалов би схванал, че каузата му да защитава лъжеапостола Бакалов е изгубена и нещо повече - недостойна.
  Мен обаче друго ме притеснява. Каква според вас е причината, собственика на сайта pastir.org Доний Донев да не публикува писмото на пострадалите от Бакалов? Два пъти го питах лично в постинг в неговия сайт, но уви - ни дума, ни вопъл, ни стон. Свободата на словото явно е непозната категория за автора на една от най-посещаваните интернет църковни медии.
  Мисля, че предателството (изразено в отсъствието на широка подкрепа от служители и вярващи)срещу нашите братя отрекли се от култа на Бакалов е едно от сериозните срамни предателства, характерни за посредствения и легалистичен евангелизъм и ясно отразява отсъствието на адекватна позиция на по-голямата част от евангелската църква.
  От мен и Християнски мисонерски център Видин - пълна подкрепа за братята и сестрите дръзнали да се опълчат срещу лъжеапостола Бакалов и неговите поддръжници с промити мозъци и лъжливо богословие.
  п-р Явор Костов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наскоро излезе наяве причината за неизлизането на моите коментари в pastir.org, за което писах в горния коментар. Оказа се, че става въпрос за трехнически проблем, а не за съзнателна цензура и по тази причина желая да се извиня на Доний Донев за прибързаните ми заключения, и в крайна сметка обвинения в действия срещу свободата на словото. Простете ми г-н Донев!
   П-р Явор Костов

   Изтриване
  2. Наскоро излезе наяве причината за неизлизането на моите коментари в pastir.org, за което писах в горния коментар. Оказа се, че става въпрос за трехнически проблем, а не за съзнателна цензура и по тази причина желая да се извиня на Доний Донев за прибързаните ми заключения, и в крайна сметка обвинения в действия срещу свободата на словото. Простете ми г-н Донев!
   П-р Явор Костов

   Изтриване

Преди да коментирате прочетете "Правила за ползване"! Желателно, но не е задължително, да се подписвате с истинското си име.