четвъртък, 7 април 2011 г.

Становище по кампанията анти-Еленков и анти-ОБЦ

5 април 2011 г.

На
адв. д-р Виктор Костов
Относно публично разпространена информация срещу епископ Васил Еленков и искания за обяснения от Ангел Пилев и Георги Бакалов и няколкото подкрепящи ги пастори
До адресатите и всички заинтересувани евангелски лидери и вярващи по „Кампанията анти-Еленков”

Уважаеми пастори и служители,

След наблюдение на ситуацията и проведени консултации с християнски и евангелски лидери в страната, предлагаме на вниманието ви следните аргументи в анализ на повдигнатата от януари 2011 г. криза в църквата.

От самото начало трябва да стане ясно, че епископ Васил Еленков не е правно ангажиран с това да отговаря на искания за обяснения от хора, които не са част от неговата деноминация. НАОБЦ има свое ръководство и устав, и хора външни за тези реалности просто могат да бъдат игнорирани. Въпреки това, в израз на добра воля, същият даде публични обяснения вече в сайта на НАОБЦ, както и е подготвил друго писмо.

В отделно писмо, което е подписано и разпространено от епископ Васил Еленков, той отговаря и на ескалиращите въпроси на Ангел Пилев от 23.03.2011 г., озаглавени „Неща, които трябва да бъдат отговорени и потвърдени като истина или лъжа от епископ Еленков”. Тези „неща” могат да не бъдат „отговорени”, но за да стане ясно, че епископът има желание да даде обяснения за поведението си и изказванията си, нещо което организаторите нито оценяват, нито сами могат да се похвалят с подобна твърдост, той е подготвил писмо с подробни отговори (виж писмо от 4 април 2011 от Васил Еленков).

Има един положителен аспект от настоящата криза в евангелската църква – става ясно, че църквата трябва да се събуди и да установи истината. Постигането на тези цели, обаче, ще е внимателен и по-продължителен процес от времевата и морална рамка заложена от организаторите на кампанията „анти-Еленков”. От поведението на блюстителите на „истината” тоест – организаторите на кампанията срещу личността на епископ Еленков става ясно, че църквата трябва да установи и критериите за това как истината да бъде изследвана и установявана. Или по-скоро да изисква библейските стандарти за поставяне на обвинения срещу църковни служители да бъде внимателно изследвани и прилагани за даден случай. Внимателно прилагане на новозаветните стандарти обаче не се случва в настоящата кампания срещу лидер на евангелска деноминация.

Ръководните сили на кампанията „анти-Еленков”, пастор Пилев и Георги Бакалов, организират конференция, с гръмкото заглавие
Национален форум "Лидерството в Тялото Христово: актуални предизвикателства и решения"! - 09.04.2011г. – София

Представяме на вниманието ви няколко причини и незададени въпроси, поради които считаме, че този форум е нелегитимен и няма авторитет да решава каквито и да било въпроси от национално значение за евангелската църква в България, още по-малко за съдбата на Национален алианс ОБЦ.

1. Прибързаност и ултимативност. Още в самото начало времевата рамка се задава от организаторите на кампанията „анти-Еленков”. Те наложиха ултимативен тон, който е неприемлив за хора, желаещи решаването на спора в контекст на уважение към личностите, които представляват другата страна. Задаването на 14 дневен срок, придружен със заплахи за действия при неизпълнението на срока говори за отсътвие на чувствителност към сериозността на повдигнатия проблем. За решаването на сложен и противоречив въпрос, като повдигането на обвинения срещу епископ и лидер на християнска деноминация изисква малко повече време от две седмици, особено, когато е ясно, че „казусът” няма така лесно да си отиде.

2. Неправилен формат и поредност на стъпките. Кампанията анти-Еленков бе поставена на публично внимание по възможно най-неправилния начин. Ето само някои грешни моменти: а. Заглавието „Казусът Еленков за българският евангелизъм”, придружено със снимка на епископа задраскана с дебел черен въпросителен знак сами по себе си вече дефинират крайно негативно отношение към Васил Еленков; б. Поставянето на камапнията анти-Еленков за дискусия във форум за интернет клюкарство -- Фейсбук без предварителни разговори с другата страна; в. Изискването на обяснения и среща с Еленков под заплаха срещу последния; г. Липса на интерес към извинението на последния и ескалация на исканията.

3. Промяна и ескалация на исканията. Въпреки записаните извиненията поднесени от еп. Еленков с първото писмо от 23 февруари, организаторите на кампанията „анти-Еленков” не са ревизирали до този момент нито тона си нито намеренията си да променят и ескалират исканията.

Това поведение създава впечатлението, че целта на организаторите зад тази кампания, Георги Бакалов и Ангел Пилев, както и подкрепилите ги пастори, нямат за цел изкупление, прошка и възстановяване, но извличане на морална и чисто политическа изгода от цялостното оклеветяване на един дългогодишен служител.

Подобен подход и поведение няма нищо общо с библейската препоръка на апостол Павел: „Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен” (Галатяни 6:1).

4. Неясна морална и духовна стабилност на организаторите и съмнение за правилната им оценка за собственото им духовно състояние. Общоизвестни са пророчествата на „обединяващ апостол” Бакалов, които имат сериозно национално звучене и претенция, но просто не са се изпълнили. Не само това. Г-н Бакалов не само че не се е извинил за говорене от името на Бога, което поставя под съмнение автентичността на пророчеството въобще, като новозаветна практика, но и обвинява църковните лидери и водачи, че носят вина за неизпълнение на неговото пророчество. Библейската етика изисква съвсем друг вид поведение от „обединяващия апостол”, а не обвинение срещу хората, които на практика е излъгал от името на Бога (1 Солунци 5:18-22). Въпросът остава, каква роля може да има лидер с такава репутация в установяването на „Етична комисия”, която да съди етичността на църковните лидери? Това е само един от редица въпроси, на които трябва да се отговори преди да се гласува доверие на инициаторите на „анти-Еленков”.

5. Непропорционалност. Грешките на Еленков следва да бъдат видени в контекста на цялостният му живот и служение. Ако пасторите Бакалов, Пилев и тези, които ги подкрепят са изцяло чисти в начина по който представят учението си и служението си при търсене на финансова подкрепа, то те биха могли да бъдат безмилостните съдии, които се явяват в случая. Именно затова словото изисква тези, които помагат на братята да излязат от грях, да го правят с кротък дух, за да не бъдат изкушени и те (Гал. 6:1).

6. Злонамереност. От представените видео клипове в Интернет, е очевидно, че същите са редактирани така, че да окарикатурят представата на зрителя за Васил Еленков, а не просто да представят фактите. Повторението на дадени кадри, музикалното оформление, начинът на поставяне на въпроси, контекстът на сравняване на Еленков с партийни кадри е предназначен не да издири и установи истината. Подобен подход напомня за комунистическите и нацистки пропагандатори, които целят да се разправят с политически враг. Не поправянето на лидера, а пълното унищожаване на неговата репутация прозират зад този подход. Това не е помощ от братя, това е злонамерено покушение срещу характера на личността. Отговорност за тази злонамереност носят Ангел Пилев, Георги Бакалов и тези, които ги подкрепят безкритично. Библейският подход изисква много внимателно да се подхожда при обвинения срещу „презвитер” заради желанието на враговете на евангелието да направят същото (виж 1 Тимотей 5:19).

6. Липса на диалогичност. Организаторите на кампанията „да очерним репутацията на Еленкови” се характеризират с желанието си те да диктуват времето темите и условията в преговорите с ОБЦ и самия Васил Еленков. Един от най-важните факти относно събитието организирано от Пилев и Бакалов на 9 април, е че то е изготвено въпреки различни договорености с представители на НАОБЦ. Първоначалната идея е била за среща, на която Еленков и/или негови представители от ръководството на НАОБЦ да дадат нужните обяснения, да се изготви стратегия за поправяне на последствията от грешките да има простителност и истина и с това, казусът да се затвори.

За изненада на участващите в тези преговори от страна на ОБЦ, вместо търсене на истината и поправянето на грешките на Еленков в удовлетворителен за всички формат, Пилев и Бакалов организират свое събитие, в което ще поучават църквата на теми, по които те самите имат нужда от повече опит и морал. Тази промяна не е консултирана с насрещната страна, което показва, че здравият разум и спазването на поети ангажименти е невъзможен стандарт за Бакалов, Пилев и тези, които са се оставили да бъдат водени от тях в атаката срещу ОБЦ и църквата.

7. Следва да зададем въпроса за времето на кампанията „анти-Еленков”: Защо след като част от въпросните клипове са известни от осем години, едва сега те са възбудили съвестта на Пилев, Бакалов и подкрепящите ги за тази кампания срещу епископа? Едва ли защото истината тогава не е била важна, но е важна сега. Най-очевидният отговор е, че просто сега изваждането на тези факти има своето политическо значение и може да бъде използвано за разместване на пластовете на влияние в евангелската църква.

8. Ангел Пилев и Георги Бакалов следва да поднесат публично извиненията си за обвиненията срещу Васил Еленков, че е бил сътрудник на комунистическата Държавна сигурност. По изявление на еп. Еленков той е получил достъп до досието си. В него се съдържа неоспоримо доказателство за това, че същият не е вербуван от ДС и не доносничел срещу братята си от църквата. В същото се съдържат данни, че поне седем души са били ползвани от тайната комунистическа милиция за доноси срещу еп. Еленков. И още нещо – една от задачите по повод „разработването” на казуса Еленков от ДС е била същия да бъде представян като сътрудник на тайните служби с цел дискредитирането му пред евангелските църкви. Подробности ще бъдат публично оповестени след консултации относно законовите изисквания за изваждане на такава информация и изтичане на законовите срокове за предоставяне на тази информация.

9. Ангел Пилев, Георги Бакалов и всички, които ги подкрепят следва публично да заявят извиненията си и да се покаят пред еп. В. Еленков за неправилния в библейски план и злостен начин, по който организираха и проведоха кампанията за очерняне репутацията на епископ Еленков. Кампанията беше проведена не само пред църковни лидери и членове, но и пред целия невярващ свят, стартирайки я в Интернет и то в поредност обратна на реда в Матей 18.
1
0. Оздравяване на църквата ли искат организаторите на кампанията „анти-Еленков” или разбиване на ОБЦ? Отговорът е – разрухата е тяхна цел. Дори първоначалните им намерения да са били добронамерени, поговорката „Пътят към ада е постлан с добри намерения” в случая звучи много точно. Не се постига оздравяване чрез целенасочена непростителност, атака срещу личността и характера несвързани с началните обвинения, и организирането на „национални форуми” под първоначален предлог за търсене на истината по конкретен проблем.

11. Защита на нехристиянски интереси чрез атаката срещу Еленков. Имаме основание да считаме, че действията на групата „анти-Еленков” представя интереси, които излизат извън рамките на интересите на евангелската църква. Доказателство за това представляват заплахите на п-р Ангел Пилев, че Еленков бил заплашил „етническия мир” в страната. Кой би имал интерес да се представи проповядване на евангелието на мюсюлманите като „заплаха за етническия мир”? Друго доказателство в тази посока е и питането в писмото с 18 точки, „Някои неща...” от страна на Ангел Пилев – т. 7 и 8 – че по времето на комунизма децата са били отнемани от родителите им, ако последните са били вярващи. За всеки живял в комунизма е ясно, че партия и държава се стремяха всячески да разбият семействата на вярващите и особено да осигурят атеистичното отчуждение на децата от вярата на родителите им.

В заключение
Истината ще бъде установена. Църквата в България ще се събуди за нея и ще работи за Евангелието на Исус Христос. Настоящата криза е само конкретен повод всички, които милеят за Евангелието и Господа да видят нуждата. Но това събуждане няма да се случи на събитието на 9 април, нито чрез неговите „апостоли”, които са инициаторите на кампанията „анти-Еленков” и „анти-ОБЦ”.

С поздрави в Христос до всички истински негови служители, адв. д.ф.н. Виктор Костов

Подкрепили становището
Ръководство на Национален алианс „Обединени Божии църкви” П-р Явор Костов, нерегистрирана евангелска църква, Видин


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Преди да коментирате прочетете "Правила за ползване"! Желателно, но не е задължително, да се подписвате с истинското си име.