сряда, 2 март 2011 г.

За истината, цялата истина

Спомням си как преди време, още студент и невярващ но политически събуден, висях по площадите и виках с пълно гърло „И преди -- и сега -- БКП е мафия”. Едно от причините да не го правя сега е житейският опит, който ми показа, че някои реалности са непроменими в балканските географски ширини. Другата е, че вече считам, че духовното състояние на църквата, на последователите на Христос, е това, което е определящо за наличието на прошка и справедливост в една нация. Не можем да очакваме справедливо и свободно общество, ако истината е или потулвана или подменяна всред Божия народ.


„Потулването на истината” е налице, когато делата на хора и власти от миналото се укриват, омаловажават, или им се придава друго морално значение.
Налице е „подмяна на истината”, когато в името на това да не се потулва истината, последната бива представяне по начин и в светлина, която ползва не самата Истина, а интересите на само една личност или малка група. В подмяна на истината имаме истина, която е доставена в малки порции, за да се получи у публиката имунизация към търсенето на ЦЯЛАТА ИСТИНА.
Цялата истина разбира се е Исус Христос. Той е Словото на Бога. Основна Негова характеристика е, че „словото беше пълно с благодат и истина”. Истина без благодат може да убие. Благодат без истина води до заблуда. Балансът между истина и благодат е прерогатив на Бога и Неговият план за изцеление и освобождение на пленниците.
Истината за агентите на комунистическата Държавна сигурност в църквата е от критично значение за съвестта на всеки християнин и за самосъзнанието на вярващите като Тяло Христово. Истината за намесата на държавата в организацията, делата и мисълта на църквата в след-комунистическо време е не по-малко критично важна. Освен фактите, в търсенето на тази истина трябва да отбелязваме и силата или на слабостта на вярата и човешкия характер.
Но на фона на тези политически донякъде измерения на живота на вярващите християни не бива да забравяме, че истината В УЧЕНИЕТО И ПОВЕДЕНИЕТО на вярващите и техните водачи е не по-малко съществен елемент от чистотата и опазването на „традицията” на Божието учение, както ни е предадено от Христос, апостолите и Библията. За това е този блог.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Преди да коментирате прочетете "Правила за ползване"! Желателно, но не е задължително, да се подписвате с истинското си име.